ฉลองวัดศีลมหาสนิท

ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024

ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 โดย บิชอป ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์

และพิธีเคารพศีลมหาสนิท โดย คุณพ่อ เปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร

ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก

  • Facebook: รวมภาพฉลองวัด Catholic Thai