สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

พิธีกรรม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2024 วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

กำหนดการพิธีกรรม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2024 ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

วันอาทิตย์ใบลาน 24 มีนาคม 2024

ระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า
09.30 น. พิธีมิสซาเสกและแห่ใบลาน
มีพิธีมิสซาทุกรอบตามปกติ (8.00 น. 9.30 น. และ 18.00 น.)

วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ 28 มีนาคม 2024

09.30 น. พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
19.00 น. ระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท และพิธีล้างเท้า
(หลังพิธีมิสซาเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิทพร้อมกัน)

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 29 มีนาคม 2024

ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า
18.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) รอบบริเวณวัด
19.00 น. พิธีนมัสการกางเขน

วันเสาร์ตื่นเฝ้าปัสกา 30 มีนาคม 2024

19.00 น. พิธีเสกไฟ – แห่เทียนปัสกา เสกน้ำ – พิธีล้างบาป, รับศีลศักดิ์สิทธิ์เข้าเป็นคริสตชน

วันอาทิตย์ปัสกา 31 มีนาคม 2024

สมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
มีพิธีมิสซาทุกรอบตามปกติ (8.00 น. 9.30 น. และ 18.00 น.)

Happy Easter