พิธีเลือกสรรผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน วัดเซนต์หลุยส์

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 วัดเซนต์หลุยส์ (ถ.สาทรใต้) และชมรมคนหูหนวกคาทอลิกฯ ได้จัดพิธีเลือกสรรผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน ตามกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults – RCIA) จำนวน 15 ท่าน ในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต  ขอพี่น้องร่วมใจอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้สมัครทั้ง 15 ท่าน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: www.catholic.or.th

ความรู้ทั่วไป