ลานปันสุขวัดศีลมหาสนิท

ลานปันสุขวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กับกิจกรรมคาราวานความดี ครั้งที่ 5

กิจกรรมคาราวานความดี ครั้งที่ 5 ปันน้ำใจสู่พี่น้องคริสตชน นิกายโรมันคาทอลิก โดย สำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ลานปันสุข วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024

มอบทุนสนับสนุนโครงการเรียนคำสอนให้แก่ผู้สนใจเป็นคริสตชนและคริสตชนที่ต้องการรื้อฟื้นคำสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำส่งมอบให้แก่เยาวชนที่ตั้งใจศึกษา

ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก

  • คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร (Facebook: Pasama Ratanakhachorn)