วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

สังสรรค์สนทนาปราศัย ณ ลานปันสุข ทุกวันอาทิตย์ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

รวมภาพบรรยากาศงานสังสรรค์สนทนาปราศัย ณ ลานปันสุข วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

ทุกวันอาทิตย์ หลังพิธีมิสซา รอบ 08.00 น. และ 09.30 น.

ขอต้อนรับและขอขอบคุณ คุณพ่อจินตศักดิ์ (พ่อเก๊า) อดีตคุณพ่อเจ้าวัดที่มาเยี่ยมเยียนเรา

ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก

  • คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร (Facebook: Pasama Ratanakhachorn)