เสร็จสิ้นภารกิจ 1 ปี แสวงบุญ 11 สังฆมณฑล ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

เสร็จสิ้นภารกิจ 1 ปี แสวงบุญ 11 สังฆมณฑล เนื่องในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

โดย บาดหลวง ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ เจ้าอาวาส วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

ภายใต้โครงการ “311 อัลเลลูยา” เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด

แสวงบุญวัดในสังฆมณฑล อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2020

ขอบคุณวิดีโอจาก: ทวิชาติ

Share on facebook
แชร์บทความ