แถลงการณ์ ด่วน! พล.อ.ประยุทธ์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สรุปแถลงการณ์ ด่วน!! พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการลงมติในหลายๆ เรื่องในหลายๆ มาตรการเป็นเอกฉันท์ ในการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ควบคุมสถานการณ์ไวรัส COVID – 19 แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้มีอำนาจสั่งการสูงสุด

~ คณะกรรมการยังให้สถานการณ์ในประเทศไทยยังอยู่ใน Phase 2

~ มีการเตรียมรับมือกับ Phase 3 ล่วงหน้า แบ่งเป็น 6 ด้าน

คณะกรรมการยังให้สถานการณ์ในประเทศไทยยังอยู่ใน Phase 2 แต่ให้มีการเตรียมรับมือกับ Phase 3 ล่วงหน้า แบ่งเป็น 6 ด้าน

1. กระทรวงสาธารณสุข เตรียมโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐ เอกชน โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลทหาร

 • เตรียมระดม หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งระบบ
 • เตรียมยา และเวชภัณท์ ไว้ให้เพียงพอ
 • อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ

2. หน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์

 • ระดมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์
 • สั่งเพิ่มการผลิต
 • นำของกลางที่จับได้ต่างๆ มาให้ศูนย์สั่งการ COVID -19 นำมาใช้แจกจ่ายประชาชนเลย

3. ข้อมูลข่าวสาร

 • ตั้งศูนย์ รับเรื่องต่างๆ ให้ประชาชน โทรเข้ามา ตอบคำถามทุกอย่างของประชาชน

4. การต่างประเทศ

 • มีต่างประเทศ มีความประสงค์จะมาช่วย สนับสนุนในด้านต่างๆ
 • ชุดป้องกันเชื้อโรค รับการช่วยเหลือเข้ามา
 • การยกเลิก ฟรีวีซ่า ได้มีการประสานไป ตามประเทศต่างๆ ถึงสิ่งที่ไทยทำเรื่องนี้
 • คนไทยในต่างประเทศทุกกรณีนับแสนคน จัดตั้งทีม Thailand ในทุกประเทศ โดยมีท่านฑูตในแต่ละประเทศเป็นหัวหน้าทีม ให้รับเรื่องและรายงานสถานการณ์กลับมาที่ไทยทุกวัน

5. มาตรการป้องกัน

 • เพิ่มมาตรการ มีการเข้มงวดในการเข้า-ออกประเทศไทย ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน
 • การซื้อตั๋วเครื่องบินจะต้องมีใบรับรองแพทย์ และซื้อประกันโรค และยินยอมให้ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวไว้ด้วย
 • บังคับใช้ พรบ. ควบคุมโรค มาตรา 34 และ 39
 • เทศกาลวันหยุดยาว เดิมให้หยุดตั้งแต่ 11-15 เมษายน กังวลว่า จะมีการเดินทางของคนจำนวนมาก โดนให้งดการประกาศวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ 13 14 15 เมษายนนี้ โดนเลื่อนไปก่อนและจะประกาศหยุดให้ชดเชยในภายหลัง เพื่อป้องกันการนำเชื้อไวรัสจากในกรุงเทพฯ สู่ต่างจังหวัด

การหยุด ปิด หรือระงับ สถานที่ต่างๆ สนามมวย หรือสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ประชุมคิดว่า มีการตั้งเกณท์ ไว้ 2 ข้อ

1. สถานที่ๆ มีคนชุมนุมเป็นกิจวัตร และมีกิจกรรม ที่ยากต่อการควบคุมโรค สถานที่ใด เข้าข่ายแบบนี้ หากมีทางเลือกและทางเลี่ยง ไม่ให้มีกิจกรรม และปิดสถานที่เหล่านั้นไว้ก่อน เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันกวดวิชา

2. เป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาชุมนุมทีละมากๆ และมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน และมีโอกาสติดเชื้อโรค เช่น สนามมวยทั่วประเทศ สนามกีฬา โรงหนัง ทั้งนี้ทั้งนั้น จะไปออกระเบียบ เพิ่มเติมมากำกับอีกครั้ง ส่วนร้านค่า ร้านอาหาร ผับ ยังไม่ปิด เปิดได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการมารองรับ ในการควบคุมป้องกันโรค ถ้าไม่มี หรือฝ่าฝืน จะทำการสั่งปิดเป็นรายๆ ไป

~ ให้บังคับใช้ พรบ. โรคติดต่อ มาตรา 35 วงเล็บ 1 โดยให้อำนาจ ผวจ. สั่งให้หยุด หรือปิดกิจการ เป็นรายๆ ไป

~ สั่งให้มีการเหลื่อมเวลาการทำงาน เวลาเดินทาง เวลาพักเที่ยง การกินข้าวร่วมกัน

~ สั่งให้ดูมาตรการ การทำงานที่บ้าน จากหน่วยงาน กระทรวง ทบวงกรม และภาคเอกชน

6. การเยียวยาต่างๆ

 • เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทต่างๆ เห็นควรให้ เลื่อนการประชุมผู้ถืหุ้นในเดือนเมษายนออกไป โดยให้ใช้ ตามประกาศ คสช. ออกปี 2557. ให้มีการประชุมทางไกล ด้วยคอนเฟอเร็นท์ได้ โดยให้ถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ ถ้าหากต้องประชุมจริงๆ ต้องมีมาตรการรองรับในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
 • กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม งดจัดเก็บเงิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคารบ้านเรือน ของรัฐ เจรจาภาคเอกชน ในการลดหย่อนผ่อนผันค่าเช่า กรณีบังคับคดี ขายฝาก หนี้นอกระบบ ให้เกิดการผ่อนผัน ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย ในสถานการณ์ขณะนี้ มีลำดับความสำคัญเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ส่วนเรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องรอง เราต้องเอาชีวิต ความปลอดภัย ของประชาชนเอาไว้ก่อน และหากสถานการณ์บรรเทาเบาบางลง ค่อยมาฟื้นฟูในด้านต่างๆ กันได้ในภายหลัง

ส่วนเรื่องการกักตุนอาหาร ไม่ต้องทำก็ได้ เพียงแต่ให้เรา ประพฤติตามหลักการในการป้องกันตัวเองได้ก็พอ

ทั้งหมดนี้คือผลสรุปของคณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ประเทศไทย

แถลงการณ์โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ความรู้ทั่วไป