ชมรมสภาภิบาลเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ​ เยี่ยมแสวงบุญวัดศีลมหาสนิท