ขอเชิญร่วมฉลองวัดศีลมหาสนิท แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021